Hlasenie zo dnaZáznam [velkost]
17.06.2024 09:17:05 hlaseni20240617-0919.mp3 [881.22 KB]
14.06.2024 14:07:56 hlaseni20240614-1410.mp3 [633.37 KB]
14.06.2024 13:07:44 hlaseni20240614-1307.mp3 [539.9 KB]
14.06.2024 09:11:09 hlaseni20240614-0913.mp3 [1.03 MB]
14.06.2024 08:20:32 hlaseni20240613-1513.mp3 [1.08 MB]
14.06.2024 08:20:25 hlaseni20240613-0917.mp3 [1.47 MB]
13.06.2024 13:52:35 hlaseni20240613-1352.mp3 [278.98 KB]
12.06.2024 15:09:41 hlaseni20240612-1512.mp3 [916.94 KB]
12.06.2024 13:51:35 hlaseni20240612-1350.mp3 [236.94 KB]
12.06.2024 09:10:12 hlaseni20240612-0912.mp3 [842.14 KB]
ScanDir